WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE

UVV AFDELING HEERLEN
 


Ruim 120 medewerkers van UVV-Heerlen bieden op vrijwillige basis hulp in de zorg- en welzijnssector. 
Door het geven van persoonlijke aandacht aan de pati├źnt, levert de vrijwilliger een belangrijke aanvulling
op de medische zorg.

Op de volgende pagina's van onze website schetsen wij een beeld van 
onze organisatie.