Wij hebben regelmatig behoefte aan vrijwilligers. Dit is mogelijk voor 1 tot maximaal drie dagdelen per week.
Op dit moment zijn er drie vacatures in Heerlen. 

Mocht u belangstelling hebben voor een project of wenst u meer informatie vul dan het formulier in zoals opgenomen onder het kopje "contact" van deze website.
U wordt dan op een reservelijst geplaatst en wij nemen contact met u op zodra er een vacature is.
Een omschrijving van de projecten en de inhoud van de werkzaamheden kunt u lezen onder het kopje "Projecten" op deze website.

 

Project GEESTELIJKE VERZORGING
Er is 1 vacature. Werktijd is 1 maal per 4 weken op de zondagochtend

Project NIERDIALYSE
Er zijn 2 vacatures op de donderdagochtend van 8.30 uur tot 11.00 uur
Er zijn 2 vacatures op de zaterdagochtend van 8.30 uur tot 11.00 uur
Er is 1 vacature op de zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur

Project EERSTE HULP
Er is 1 vacature op de dinsdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur

Project ACUTE OPNAME AFDELING (AOA)
Er is 1 vacature op de donderdag van 15.30 uur tot 19.30 uur
Er is 1 vacature op de zaterdag van 13.00 uur tot 16.30 uur
Vanaf 1 maart is er een vacature, om de week op de dinsdagochtend van 9.00 uur tot 13.00 uur

IN VERBAND MET DE SITUATIE RONDOM HET CORONAVIRUS WORDEN ER TOT NADER ORDER GEEN INTAKEGESPREKKEN GEVOERD.
DIT HANGT OOK SAMEN MET HET FEIT DAT ALLE PROJECTEN BINNEN
ZUYDERLAND MC TIJDELIJK ZIJN STOPGEZET.
ZODRA DE SITUATIE DAT WEER VERANTWOORD TOESTAAT WORDT MET EVENTUELE KANDIDATEN CONTACT OPGENOMEN.