Wij hebben regelmatig behoefte aan vrijwilligers.

In de afgelopen maanden worden onze vrijwilligers slechts in beperkte mate ingezet in verband met de risico’s als gevolg van de Corona-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen. Ook de intakegesprekken staan momenteel op een laag pitje.

Heeft u belangstelling voor een project of wenst u meer informatie vul dan het formulier in zoals opgenomen onder het kopje ‘contact’ van deze website.
U wordt dan op een lijst geplaatst en wij nemen contact met u op zodra onze vrijwilligers weer (meer) aan de slag kunnen en er vacature zijn.
Een omschrijving van de projecten en de inhoud van de werkzaamheden kunt u lezen onder het kopje ‘Projecten’ op deze website.

Afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen starten we binnenkort met twee nieuwe projecten:

1. Het Project Pre-Operatieve Screening, waarvan de verwachting is dat dit per 1 februari 2021 van start gaat. Hiervoor hebben we vacatures. Vooralsnog 1 vrijwilliger per dagdeel.
Deze vrijwilligers helpen patiënten, die geopereerd moeten worden, met het invullen van gegevens via een Ipad.

2. Het Project Halservice Nieuwe Stijl, hetgeen feitelijk een uitbreiding is van de bestaande Halservice in Heerlen. Ook voor dit project zoeken we vrijwilligers - 1 per dagdeel - die patiënten helpen met het registreren van persoonsgegevens aan digitale aanmeldzuilen.